Werkwijze

Kennismaking,
Wanneer U zich afvraagt of beeldende therapie passend is dan bied ik een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan waarin U allerlei vragen kunt stellen, de praktijkruimte kan bezoeken en nagaan of U zich prettig voelt in het contact met de therapeut.

Intake,
Samen met de therapeut wordt in de intake gekeken naar de hulpvraag. We vullen een aanmeldformulier in. Vervolgens zullen de eerste 2 sessies in het teken staan van het opstellen van een behandelplan inclusief de bijpassende doelen, aantal sessies en frequentie.

Behandeling,
Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan de persoonlijke behandeldoelen. We benaderen dit vanuit verschillende theoretische invalshoeken uit o.a de ISTDP ( Intensive Shortterm Dynamic Psychotherapy), Linehan, de creatiefprocestheorie en angstregulatie. Al naargelang de problematiek.

Afronding
Aan de hand van de gemaakte werkstukken blikken we terug op het behandel proces, de veranderingen en de behaalde resultaten.

Reacties zijn gesloten.